De Jeruzalemkerk is een Nederlands Gereformeerde Kerk  in de Utrechtse wijk Tuindorp-Oost. We zijn een streekgemeente van ongeveer 300 leden, van jong tot oud. We staan in de gereformeerde traditie en proberen dit op een eigentijdse manier vorm te geven. De actuele uitleg van het evangelie van Jezus Christus neemt in onze vieringen een belangrijke plaats in. Op basis daarvan zoeken we als gemeente van Jezus Christus naar wegen hoe we kunnen leven volgens het evangelie en hoe we een christelijke levensstijl vorm kunnen geven. Dat komt tot uiting in onze (missionaire) activiteiten.

NGK landelijk
Samen met ongeveer 88 andere Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK), met in totaal zo'n 33.000 leden, vormen we een landelijk verband. We hechten eraan om als kerken in het landelijk verband goed contact met elkaar te houden, voor bemoediging, ondersteuning en advies. Dit betekent niet dat alles van bovenaf wordt opgelegd. Kenmerkend voor de NGK is juist de zelfstandigheid van de plaatselijke kerk.