Naast de gelegenheid tot voorbede na de diensten op zondag, is er ook door de week de gelegenheid om met en voor elkaar te bidden.

Wekelijks op dinsdagavond van 19.00-19.30 en op vrijdagmiddag van 13.00 -13.30.