Straatpastoraat

Wieke de Wolff is straatpastor. Zij wordt ondersteund door vrijwilligers. Zij geven persoonlijke aandacht aan daklozen en verslaafden. Zij luisteren, bezoeken de mensen op straat, in ziekenhuis en gevangenis; ze bidden met wie dat wil. Bij overlijden zorgen zij voor een waardig afscheid. Ook hebben zij de pastorale zorg voor de bewoners van het hostel “De Hoek”, in de nabijheid van de Jeruzalemkerk. Tevens worden er vieringen voor de doelgroep verzorgd. Moeilijk en zwaar werk, dat vraagt om bewogenheid en professionaliteit.

Stichting Help Sierra Leone

Deze stichting ondersteunt financieel en materieel kleinschalige projecten die in samenwerking met lokale christelijke kerken worden uitgevoerd. De betrokken christelijke gemeenten ontvangen ook steun in de vorm van hulpgoederen en evangelisatiemateriaal. Daarnaast is in Lungi via de kerk een project gestart waarbij vrouwen worden geholpen om met mikrokredieten een eigen zaakje op te zetten. Sierra Leone is een van de armste landen ter wereld en hulp is dringend nodig.
Meer informatie op de website van de stichting Help Sierra Leone