Straatpastoraat

Wieke de Wolff is straatpastor. Zij wordt ondersteund door vrijwilligers. Zij geven persoonlijke aandacht aan daklozen en verslaafden. Zij luisteren, bezoeken de mensen op straat, in ziekenhuis en gevangenis; ze bidden met wie dat wil. Bij overlijden zorgen zij voor een waardig afscheid. Ook hebben zij de pastorale zorg voor de bewoners van het hostel “De Hoek”, in de nabijheid van de Jeruzalemkerk. Tevens worden er vieringen voor de doelgroep verzorgd. Moeilijk en zwaar werk, dat vraagt om bewogenheid en professionaliteit.

 

Het nieuwe rekeningnummer van het straatpastoraat is:
NL29 INGB 0008 73 57 06 t.n.v. Straatpastoraat Utrecht