Als Jeruzalemkerk staan we niet alleen. We zijn in stad en land verbonden met andere kerken en kerkgenootschappen. Op deze pagina een aantal links naar betrokken kerken.

Stad

Christelijk Gereformeerd Kerk Utrecht Centrum (Singelkerk)

Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken (USRK)

We werken samen met de Nieuwe Kerk, Jacobikerk en Singelkerk in het Interkerkelijk Jeugdwerk Utrecht (IKJU).

Land

Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK)

NGK Regio Utrecht.
Tot deze regio behoren de kerken van Amersfoort-Noord, Amersfoort-Vathorst (Kruispunt), Amersfoort-Zuid, Breukelen, Bunschoten-Spakenburg, Doorn, Houten, Loosdrecht, Nieuwegein, Utrecht, Utrecht Leidsche Rijn (Rijnwaarde), Westbroek en Zeist.

Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) https://www.gkv.nl
De NGK en de GKv zijn samen op weg naar één kerk en bevinden zich in een traject van toenemende samenwerking en hereniging. https://onderwegnaar1kerk.nl

Raad van Kerken, https://www.raadvankerken.nl
De Raad van Kerken is een gemeenschap van circa 20 christelijke kerken en organisaties in Nederland waarbij ook de NGK en GKv betrokken zijn.