Agenda 

 

Nieuws

 • Jeugdraad klaar voor 2017

  De jeugd heeft de toekomst, zeker ook in de Jeruzalemkerk! In nauwe samenwerking en verbondenheid met de kerkenraad is de jeugdraad met frisse energie en in nieuwe samenstelling gestart!

  We gaan nadenken over en invulling geven aan jeugdbeleid. We gaan nieuwe dingen uitproberen, bijvoorbeeld een keer een dienst op een ander moment, of met een bekende of bijzondere spreker. We gaan vasthouden wat goed gaat, en onderzoeken wat er nodig is en blijft om dit goede te behouden. In het jeugdwerk willen we onze kinderen en jongeren laten voelen en ervaren wat het is om een kind van de Hemelse Vader te zijn. Hier staat en gaat de jeugdraad voor.

  Wil je meedoen? Heb je vragen, opmerkingen of goede ideeën? Meld je bij Leonien of Sandra, of gebruik het algemene contactformulier op de website. Binnenkort volgt een aparte pagina van de jeugdraad waar alle activiteiten en nieuwtjes op gepubliceerd worden.

 • Vacature

  koster

 • banner-liggend-lf-kopie

 • Jozef centraal in de kindernevendienst

  We zijn al langere tijd bezig met het verhaal van Jozef. Een verhaal dat zoveel elementen in zich heeft, dat we er met 1 zondag onvoldoende recht aan zouden doen. Jozef gaat over hele herkenbare gevoelens als jaloezie, schaamte, liefde voor broers en ouders. Maar ook over het durven vertrouwen op God, ook als je situatie uitzichtloos lijkt. De kinderen vinden het verhaal spannend en intrigerend. Vooral als de broers naar Egypte komen maar zij Jozef niet herkennen. De boodschap en de rode draad door het verhaal van Jozef heen: blijf vertrouwen op God! Hij helpt! Wat is het bijzonder om onze kinderen dat verhaal en deze boodschap mee te geven. Een mooie voorbereiding in de aanloop naar Kerst.

 • Save the Date: 17 december Kerstlichtjestocht in Tuindorp

  Op zaterdag 17 december 2016 van 18.00 - 20.00 uur wordt de Kerstlichtjestocht weer gehouden.
  Deze Kerstlichtjestocht wordt georganiseerd door 4 kerken in de wijk; het Eykpunt, de Tuindorpkerk, de Jeruzalemkerk en de Pauluskerk.

  Iedereen is van harte welkom. Zet het vast in uw agenda. U bent niet de enige! 2 Jaar geleden kwamen er 900 mensen kijken! Meer informatie volgt.

  lights-1088141_1280

1 2 3 4 5 6 7 8

 

Welkom

 

Welkom bij de Nederlands Gereformeerde Jeruzalemkerk.

Wij zijn een gemeenschap van christenen die in leven en geloven Jezus willen volgen. Hij staat aan de basis van ons gemeente-zijn. We willen leven in liefde tot God en tot elkaar en zoeken wegen om op een eigentijdse manier christen te zijn. In wijsheid en zonder veroordeling, in trouw en verantwoordelijkheid en verlangend naar de leiding van de Heilige Geest. Op deze website vindt u informatie over wie we zijn en wat we geloven.