Het is mogelijk om samen te vieren door de online kerkdienst te volgen. De viering komt iedere zondag online op deze webpagina.

Het is vanwege de nieuwe maatregelen voorlopig niet meer mogelijk om diensten fysiek bij te wonen.

Collectegiften kunnen worden overgemaakt op het rekeningnummer van de diaconie:

NL 28 INGB 0001 6328 99, onder vermelding van 'collecte zondag ..[datum ]'. (tot drie weken na datum dienst).

Link naar stream Kerkdiensten (werkt vanaf 9.45 uur op zondag)


9 mei 2021: https://youtu.be/KtBP8BehrUo

2 mei 2021: https://youtu.be/4gUZbeWr9TM

25 april 2021: https://youtu.be/26QtLG5yC_w

18 april 2021: https://youtu.be/nnKieWhkHaU

11 april 2021: https://youtu.be/kmbdSgXLcgA

Paaszondag 4 april:  https://youtu.be/-yutmKuwmuQ

Goede vrijdag 2 april: https://youtu.be/Gwr6CCTSN84

Witte donderdag 1 april: https://youtu.be/YiTm_HkWBuA

28 maart 2021: https://youtu.be/TpJ_pEZO5DU

21 maart 2021: https://youtu.be/ksc5Di4J3mQ

14 maart 2021: https://youtu.be/OlrAzQyX6wM

7 maart 2021: https://youtu.be/X_lPUA2rqcQ

28 februari 2021: https://youtu.be/uXVniVOnMO8

21 februari 2021: https://youtu.be/XL3Uv4pVbeo

14 februari 2021: https://youtu.be/u6QTrnuBvKw

7 februari 2021: https://youtu.be/VHgyvxIP5CM

31 januari 2021: https://youtu.be/pU68WackaO4

24 januari https://youtu.be/hnoTbFvD8bw

17 januari 2021 https://youtu.be/4Q2HW3wcLdw

10 januari 2021  https://youtu.be/UMpNN17Z-y4

3 januari 2021 https://youtu.be/i7jQ2ceCpN0

31 december 2020 (oudejaarsavond) https://youtu.be/Sv4IJRHHc6U

27 december 2020 https://youtu.be/TwEsqgWjTo0

25 december 2020 (eerste kerstdag) https://youtu.be/5baaKo2HOSg

20 december 2020 https://youtu.be/IlA2syctc6U

13 december 2020 https://youtu.be/sRNXhM31ljI

6 december: https://youtu.be/8cGlRolISoA

29 november: https://youtu.be/APSZn_Iy6hk

22 november: https://youtu.be/d9YQvlhNW9Y

15 november: https://youtu.be/VjP43t5fwMw

8 november https://youtu.be/3-vt2zEBZ9k

1 november https://youtu.be/-wAbBhQ0aIo

25 oktober https://youtu.be/WAIJ4MSBOJ0

18 oktober https://youtu.be/PC2Go2iiW2E

11 oktober: https://youtu.be/btrhnNL8oEw

4 oktober 2020: https://youtu.be/dCTqJlHg-gA

27 september 2020: https://youtu.be/Lu8RAy3j910

20 september 2020: https://youtu.be/u-6UpB1f9Ks

13 september 2020: https://youtu.be/U41Ud6XLq4Q

Liturgie online dienst zondag 6 september

Liederenblad

Link naar stream (werkt vanaf 9.45 uur): https://youtu.be/iQhnJIpLf5I 

Collecte is bestemd voor TEAR Connected Church. Via deze organisatie zijn wij verbonden met de kerken in Nepal.

 • Lied: NLB 1010: 1, 3, 4 (Geef vrede, Heer, geef vrede)
 • Mededelingen
 • Aansteken van de kaars
 • Votum en Groet
 • Kinderlied: Opw. voor Kids 77 (God kent jou)
 • Inleiding op het thema
 • Schriftlezing: Mat. 21: 1-14, Kol. 3:12-14
 • Lied: NLB 118: 1,3,8,9 (Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen) Preek
 • Lied: Opwekking 774 (Ik verlang naar Jezus)
 • Gebed, stil gebed, Onze Vader
 • Lied: Opw. 378 (Ik wil jou van harte dienen)
 • Zegen

 

Liturgie online dienst zondag 30 augustus

Liederenblad

Collecte is bestemd voor Noodhulp Beiroet (via het Christelijke Noodhulpcluster (Dorcas, EO-Metterdaad, Red een Kind, Tear, Woord en Daad en ZOA)).

 • Lied: LB 130c (Uit de diepte roep ik u)
 • Welkom
 • Aansteken van de kaars
 • Votum en groet
 • Kinderlied: E&R (Een parel in Gods hand)
 • Inleiding op het thema
 • Schriftlezing: Psalm 88
 • Verkondiging
 • Lied: Taizé (O Lord, hear my prayer)
 • Praktische uitwerking
 • Gebed, stil gebed, Onze Vader
 • Lied: André van Zyl (In de Hemel is de Heer)
 • Zegen
 • Lied: LB 425 (Vervuld van uw zegen)

Liturgie online dienst, zondag 23 augustus

Thema: Onze Vader

Liederenblad

Collecte is bestemd voor Youth for Christ, meidenwerk in Zuilen

 • Lied: Opw. 436 (Onze Vader in de Hemel)
 • Welkom
 • Aansteken van de kaars
 • Votum en groet
 • Kinderlied: Een parel in Gods hand (E&R)
 • Inleiding op thema
 • Schriftlezing: Luc. 15: 11- 24; Gal. 4: 1-7
 • Preek, deel 1
 • Lied: LB 836: 1, 2, 4 (O Heer, die onze Vader zijt)
 • Preek, deel 2
 • Lied: LB 377: 1,2,4,5 (Zoals ik ben)
 • Viering heilig avondmaal (waarbij gespeeld/ gezongen wordt: Father Me van Brian Doerksen)
 • Gebed, stil gebed, Onze Vader
 • Zegen
 • Lied: Opw. 399 (Vader God, ik vraag me af)

Liturgie online dienst, zondag 16 augustus

Thema: “Dit is de tempel van de Heer”

Liederenblad

Collecte is bestemd voor Stichting L'abri.

 • Lied: LB 280 (De vreugde voert ons naar dit huis)
 • Welkom
 • LB 247: 1, 2, 4 (Blijf mij nabij)
 • Aansteken van de kaars
 • Votum en groet
 • Inleiding bij het thema
 • Kinderlied: OvK 214 (Uw huis)
 • Schriftlezing: Jer. 7: 1-7 en Luc. 19: 41-48
 • Overdenking
 • Lied: Opw. 623 (Laat het huis gevuld zijn)
 • Gebed, stil gebed, Onze Vader
 • Lied: Opw. 746 (De God van de vrede)
 • Zegen

Liturgie online dienst, zondag 9 augustus

Liederenblad

Collecte is bestemd voor Stichting Timon

 • Welkom
 • Votum en groet
 • Lied 405:1-4 (Heilig, heilig heilig)
 • Gebed
 • Kinderlied: Ben je groot of ben je klein
 • Lezen: Geloofsbelijdenis
 • Lied: Opw. 788 - Wees welkom, Geest van God
 • Schriftlezing: Daniel 5:1-6, 17-30
 • Preek Een teken aan de wand
 • Lied: Sela – Ik zal er zijn
 • Dankzegging en voorbede
 • Lied: Opw. 502 – Jezus, ik wil heel dicht bij u komen
 • Zegen
 • Lied 416: 1,2,4 (Ga met God)

Liturgie 2 augustus

Liederenblad

Collecte is bestemd voor aanschaf apparatuur voor live uitzending diensten.

 • Welkom
 • Lied: ELB 241:1, Wees stil voor het aangezicht van God
 • Moment van stilte, votum en groet
 • Lied: NLB Psalm 145:1,2
 • Gebed
 • Kinderlied: ELB 448, Je hoeft niet bang te zijn
 • Schriftlezing: Spr, 30-7-9 / Filip. 4:10-20
 • Preek
 • Lied: ELB 328, Breng dank aan de Eeuwige
 • Dankgebed en voorbede
 • Lied: NLB 305:1,2,3 (Geloofsbelijdenis)
 • Zegen

Liturgie 26 juli

liederenblad

Collecte is bestemd voor International Justice Mission.

 • Lied: Opw 167 Samen in de naam van Jezus
 • Welkom en aansteken van de kaars
 • Votum en groet
 • Bidden
 • Kinderlied: Opw Kids 139 Hij Alleen
 • Schriftlezing: Exodus 3:1-15
 • Lied: Opw 542 God van trouw, U verandert nooit
 • Verkondiging (God is trouw aan zijn belofte)
 • Lied: Opw 770 Ik zal er zijn
 • Dankgebed
 • Lied: Psalm 105:5 Oude Berijming: God zal Zijn waarheid nimmer krenken
 • Zegen

Liturgie 19 juli

Liederenblad

Collecte is bestemd voor stichting Present

 • Lied: ZGZ 222: 1, 2, 3, 4 (O Vader, bron van eeuwig licht)
 • Welkom
 • Aansteken van de kaars
 • Votum en groet
 • Kinderlied: Opw. 32 (Dit is de dag)
 • Inleiding op thema
 • Schriftlezing: Prediker 2: 1-11; vers 17 en 24, en 3:11
 • Verkondiging deel 1
 • Lied: Sela (Het Woord van God)
 • Verkondiging deel 2
 • Lied: LB 218: 1, 2, 3, 4, 5 (Dank u voor deze nieuwe morgen)
 • Gebed, stil gebed, Onze Vader
 • Lied: combinatie Opw. 174 en 349 (Juicht want Jezus is Heer/Hij is verheerlijkt)
 • Zegen
 • Lied: Opw. 602 (Vrede van God)

Liturgie 12 juli

Liederenblad

Collecte is bestemd voor Gevangenenzorg Nederland

 • Lied: Opw. 640 (Ik hef mijn ogen)
 • Welkom
 • Aansteken van de kaars
 • Votum en groet
 • Kindermoment
 • Afscheid kinderen groep 8
 • Kinderlied: Sela (Mag ik jou tot zegen zijn?)
 • Inleiding op het thema
 • Schriftlezing: Spreuken 1: 7 en 9:10; Psalm 111:10; Job 28
 • Verkondiging
 • Lied: Opw.  520: 1, 2, 4, 5 (Wees mijn verlangen)
 • Gebed, stil gebed, Onze Vader
 • Zegen
 • Lied: LB 833 (Neem mij aan zoals ik ben, NL, Eng, NL).

Liturgie 5 juli

Liederenblad

Collecte voor Bijbelschool De Wittenberg in Zeist

 • Lied: Opw. 245 (Hier in uw heiligdom)
 • Welkom en aansteken van de kaars
 • Votum en groet
 • Gebed
 • Kinderlied: OvK 149 (Ja is ja, nee is nee)
 • Schriftlezing: Gen. 6: 5-9; 7: 17- 9: 1; 9: 6-7
 • Overdenking deel 1
 • Luisterlied: “Vandaag” (Kinga Bán)
 • Overdenking deel 2
 • Lied: Opw. 377 (Wat de toekomst brengen moge)
 • Gebed, stil gebed, Onze Vader
 • Lied: Opw. 71 (Jezus leeft in eeuwigheid)
 • Zegen

 

Liturgie 28 juni: Thema de gastvrije God

Liederenblad

Collecte is bestemd voor de landelijke organisatie van NGK kerken

 • Lied:  Psalm 146 (DNP) /Halleluja, heel mijn leven/ 1, 4, 5, 6 (op de wijs van: In de stad van koning David)
 • Welkom
 • Aansteken van de kaars
 • Votum en groet
 • Kinderlied: /Jona, Jona – ga naar Ninevé/ 
 • Inleiding op thema
 • Schriftlezing: Jona 3 (het hele hoofdstuk) – 4:5; Romeinen 12: 17-21
 • Preek deel 1
 • Lied: Opw. 350/ Vader, vol van vrees en schaamte/  couplet 1 en 2 (2x)
 • Preek, deel 2
 • Lied:  Opw. 350 / couplet 3 en 4
 • Preek, deel 3
 • Lied: Schrijvers voor gerechtigheid/ Met open armen/ 
 • Gebed, stil gebed, Onze Vader
 • Zegen
 • Lied: LB 425/ Vervuld van uw zegen/

Liturgie 21 juni

Liederenblad

Collecte is bestemd voor het Straatpastoraat.

 • Lied: LB 130 c /Uit de diepte/
 • Aansteken van de kaars
 • Welkom
 • Votum en groet
 • Kindermoment
 • Kinderlied: BvL 1.46 /Jona, Jona/
 • Inleiding op thema
 • Schriftlezing: Jona 2
 • Preek deel 1
 • Lied: Sela /Doop
 • Preek, deel 2
 • Lied: HH 386/ Wil je opstaan en mij volgen/ 1, 2, 4, 5
 • Gebed, stil gebed, Onze Vader
 • Zegen
 • Lied: Opw. 148/Gods volk wordt uitgeleid/

Liturgie 14 juni

Liederenblad

Collecte Jemima

 • Openingslied: LB 216 ( Dit is een morgen)
 • Welkom
 • Aansteken van de kaars
 • Votum en Groet
 • Kinderlied: OvK 7 (Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn?)
 • Schriftlezing: Han. 6: 6-10 en 7: 51-60.
 • Lied: Taizé 9 / EL 173 (Jezus, U bent het licht)
 • Overdenking
 • Luisterlied: We Shall Overcome
 • Gebed, stil gebed, onze vader
 • Lied: Opw. 520 (Wees mijn verlangen)
 • Zegen
 • (Combo speelt: I shall be Released)

Liturgie 7 juni 

Vandaag is de collecte voor TEAR Corona Noodhulpfonds. De noodhulp is voor voorlichting, medische hulp, water en zeep en landen waaronder  Bangladesh, Zimbabwe, Haïti, Ethiopië.

NL 28 INGB 0001 6328 99, onder vermelding van 'collecte zondag ..[datum ]'.

Liederenblad

 • Lied LB 84b Wat hou ik van uw huis
 • Aansteken van de kaars
 • Welkom
 • Votum en groet
 • Kindermoment
 • Kinderlied: op toonhoogte 464 (Jona, Jona)
 • Inleiding op thema
 • Schriftlezing Jona 1
 • Preek deel 1
 • Lied: Opwekking 518 (Heer u doorgrondt en kent mij)
 • Preek deel 2
 • Lied: Opwerkking 123 (Groot is uw trouw o Heer)
 • Gebed, stil gebed, Onze Vader
 • Zegen
 • Lied: Opwerkking 733 (10.000 redenen)

Liturgie Pinksterviering 31 mei

Liederenblad

Vandaag is de collecte bestemd voor A Rocha. A Rocha is een wereldwijde beweging van Christenen die vanuit hun geloof zorgen voor Gods schepping. Meer informatie op https://www.arocha.nl/nl/

 • Lied: LB 680 /Kom, heilige Geest, Gij vogel Gods/ 1, 2, 4, 5
 • Aansteken van de kaars
 • Welkom
 • Votum en groet
 • Kinderlied: OvK 31/Door de kracht
 • Inleiding op thema
 • Schriftlezing: Zacharia 4: 1-10
 • Preek deel 1:
 • Lied: Opw.319 /Veni creator Spiritus/
 • Preek, deel 2:
 • Lied: Sela /Heilige Geest van God/
 • Gebed, stil gebed, Onze Vader
 • Lied: Opw. 553/ Laat het feest zijn/
 • Zegen
 • Luisterlied: Fall afresh (Bethel Music)

Liturgie viering 24 mei

Liederenblad

Collecte is bestemd voor Gevangenenzorg. Meer info op www.gevangenenzorg.nl.

NL 28 INGB 0001 6328 99, onder vermelding van 'collecte zondag ..[datum ]'.

 • Lied: Opw. 717 (Stil mijn ziel, wees stil)
 • Welkom
 • Aansteken van de kaars
 • Votum en groet
 • Lied: Opw. 350 (Vader, vol van vrees en schaamte)
 • Kindermoment
 • Kinderlied: OvK 293 (Ik zorg voor jou)
 • Schriftlezing: Joh. 15: 18 – 16:4
 • Lied: Geloofsbelijdenis (melodie NLB 766)
 • Overdenking
 • Luisterlied: For those tears I died
 • Gebed, stil gebed, Onze Vader
 • Lied: Opw. 429 (God wijst mij een weg)
 • Zegen

Liturgie viering 17 mei

Naar liederenblad

De collecte is bestemd voor vluchtelingen in het kamp Moira op Lesbos.

NL 28 INGB 0001 6328 99, onder vermelding van 'collecte zondag ..[datum ]'.

Liturgie

 • Lied: Opw. 715/ Wat hou ik van uw huis/
 • Welkom
 • Aansteken van de kaars
 • In memoriam
 • Lied: LB 116/ 1, 3
 • Votum en groet
 • Lied: Opwekking voor Kids 214/In Uw Huis
 • Inleiding op thema
 • Schriftlezing: Johannes 14: 1-10
 • Preek deel 1
 • Lied: Sela /Vaders huis/
 • Preek, deel 2:
 • Lied: NLB 802/Door de wereld gaat een woord/ 1, 3, 4, 6
 • Gebed, stil gebed, Onze Vader
 • Zegen
 • Lied: LB 418/ Ga met God en Hij zal met je zijn/ 1, 2, 3, 4