In verband met het nieuwe Coronavirus is er de komende tijd geen kerkdienst in ons kerkgebouw. Er is wel de mogelijkheid om samen te vieren door de online kerkdienst te volgen. De viering komt iedere zondag online op deze webpagina.

Collectegiften kunnen worden overgemaakt op het rekeningnummer van de diaconie:

NL 28 INGB 0001 6328 99, onder vermelding van 'collecte zondag ..[datum ]'.

 

Liturgie viering 24 mei

Liederenblad

Collecte is bestemd voor Gevangenenzorg. Meer info op www.gevangenenzorg.nl.

NL 28 INGB 0001 6328 99, onder vermelding van 'collecte zondag ..[datum ]'.

 • Lied: Opw. 717 (Stil mijn ziel, wees stil)
 • Welkom
 • Aansteken van de kaars
 • Votum en groet
 • Lied: Opw. 350 (Vader, vol van vrees en schaamte)
 • Kindermoment
 • Kinderlied: OvK 293 (Ik zorg voor jou)
 • Schriftlezing: Joh. 15: 18 – 16:4
 • Lied: Geloofsbelijdenis (melodie NLB 766)
 • Overdenking
 • Luisterlied: For those tears I died
 • Gebed, stil gebed, Onze Vader
 • Lied: Opw. 429 (God wijst mij een weg)
 • Zegen

 

 

 

Liturgie viering 17 mei

Naar liederenblad

De collecte is bestemd voor vluchtelingen in het kamp Moira op Lesbos.

NL 28 INGB 0001 6328 99, onder vermelding van 'collecte zondag ..[datum ]'.

Liturgie

 • Lied: Opw. 715/ Wat hou ik van uw huis/
 • Welkom
 • Aansteken van de kaars
 • In memoriam
 • Lied: LB 116/ 1, 3
 • Votum en groet
 • Lied: Opwekking voor Kids 214/In Uw Huis
 • Inleiding op thema
 • Schriftlezing: Johannes 14: 1-10
 • Preek deel 1
 • Lied: Sela /Vaders huis/
 • Preek, deel 2:
 • Lied: NLB 802/Door de wereld gaat een woord/ 1, 3, 4, 6
 • Gebed, stil gebed, Onze Vader
 • Zegen
 • Lied: LB 418/ Ga met God en Hij zal met je zijn/ 1, 2, 3, 4