In verband met het coronavirus is er de komende tijd (in ieder geval tot 1 juli 2020) geen kerkdienst in ons kerkgebouw. Er is wel de mogelijkheid om samen te vieren door de online kerkdienst te volgen. De viering komt iedere zondag online op deze webpagina.

Collectegiften kunnen worden overgemaakt op het rekeningnummer van de diaconie:

NL 28 INGB 0001 6328 99, onder vermelding van 'collecte zondag ..[datum ]'.

 

Liturgie 5 juli

Liederenblad

Collecte voor Bijbelschool De Wittenberg in Zeist

 • Lied: Opw. 245 (Hier in uw heiligdom)
 • Welkom en aansteken van de kaars
 • Votum en groet
 • Gebed
 • Kinderlied: OvK 149 (Ja is ja, nee is nee)
 • Schriftlezing: Gen. 6: 5-9; 7: 17- 9: 1; 9: 6-7
 • Overdenking deel 1
 • Luisterlied: “Vandaag” (Kinga Bán)
 • Overdenking deel 2
 • Lied: Opw. 377 (Wat de toekomst brengen moge)
 • Gebed, stil gebed, Onze Vader
 • Lied: Opw. 71 (Jezus leeft in eeuwigheid)
 • Zegen

 

Liturgie 28 juni: Thema de gastvrije God

Liederenblad

Collecte is bestemd voor de landelijke organisatie van NGK kerken

 • Lied:  Psalm 146 (DNP) /Halleluja, heel mijn leven/ 1, 4, 5, 6 (op de wijs van: In de stad van koning David)
 • Welkom
 • Aansteken van de kaars
 • Votum en groet
 • Kinderlied: /Jona, Jona – ga naar Ninevé/ 
 • Inleiding op thema
 • Schriftlezing: Jona 3 (het hele hoofdstuk) – 4:5; Romeinen 12: 17-21
 • Preek deel 1
 • Lied: Opw. 350/ Vader, vol van vrees en schaamte/  couplet 1 en 2 (2x)
 • Preek, deel 2
 • Lied:  Opw. 350 / couplet 3 en 4
 • Preek, deel 3
 • Lied: Schrijvers voor gerechtigheid/ Met open armen/ 
 • Gebed, stil gebed, Onze Vader
 • Zegen
 • Lied: LB 425/ Vervuld van uw zegen/

Liturgie 21 juni

Liederenblad

Collecte is bestemd voor het Straatpastoraat.

 • Lied: LB 130 c /Uit de diepte/
 • Aansteken van de kaars
 • Welkom
 • Votum en groet
 • Kindermoment
 • Kinderlied: BvL 1.46 /Jona, Jona/
 • Inleiding op thema
 • Schriftlezing: Jona 2
 • Preek deel 1
 • Lied: Sela /Doop
 • Preek, deel 2
 • Lied: HH 386/ Wil je opstaan en mij volgen/ 1, 2, 4, 5
 • Gebed, stil gebed, Onze Vader
 • Zegen
 • Lied: Opw. 148/Gods volk wordt uitgeleid/

 

Liturgie 14 juni

Liederenblad

Collecte Jemima

 • Openingslied: LB 216 ( Dit is een morgen)
 • Welkom
 • Aansteken van de kaars
 • Votum en Groet
 • Kinderlied: OvK 7 (Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn?)
 • Schriftlezing: Han. 6: 6-10 en 7: 51-60.
 • Lied: Taizé 9 / EL 173 (Jezus, U bent het licht)
 • Overdenking
 • Luisterlied: We Shall Overcome
 • Gebed, stil gebed, onze vader
 • Lied: Opw. 520 (Wees mijn verlangen)
 • Zegen
 • (Combo speelt: I shall be Released)

 

 

Liturgie 7 juni 

Vandaag is de collecte voor TEAR Corona Noodhulpfonds. De noodhulp is voor voorlichting, medische hulp, water en zeep en landen waaronder  Bangladesh, Zimbabwe, Haïti, Ethiopië.

NL 28 INGB 0001 6328 99, onder vermelding van 'collecte zondag ..[datum ]'.

Liederenblad

 • Lied LB 84b Wat hou ik van uw huis
 • Aansteken van de kaars
 • Welkom
 • Votum en groet
 • Kindermoment
 • Kinderlied: op toonhoogte 464 (Jona, Jona)
 • Inleiding op thema
 • Schriftlezing Jona 1
 • Preek deel 1
 • Lied: Opwekking 518 (Heer u doorgrondt en kent mij)
 • Preek deel 2
 • Lied: Opwerkking 123 (Groot is uw trouw o Heer)
 • Gebed, stil gebed, Onze Vader
 • Zegen
 • Lied: Opwerkking 733 (10.000 redenen)

 

Liturgie Pinksterviering 31 mei

Liederenblad

Vandaag is de collecte bestemd voor A Rocha. A Rocha is een wereldwijde beweging van Christenen die vanuit hun geloof zorgen voor Gods schepping. Meer informatie op https://www.arocha.nl/nl/

 • Lied: LB 680 /Kom, heilige Geest, Gij vogel Gods/ 1, 2, 4, 5
 • Aansteken van de kaars
 • Welkom
 • Votum en groet
 • Kinderlied: OvK 31/Door de kracht
 • Inleiding op thema
 • Schriftlezing: Zacharia 4: 1-10
 • Preek deel 1:
 • Lied: Opw.319 /Veni creator Spiritus/
 • Preek, deel 2:
 • Lied: Sela /Heilige Geest van God/
 • Gebed, stil gebed, Onze Vader
 • Lied: Opw. 553/ Laat het feest zijn/
 • Zegen
 • Luisterlied: Fall afresh (Bethel Music)

 

Liturgie viering 24 mei

Liederenblad

Collecte is bestemd voor Gevangenenzorg. Meer info op www.gevangenenzorg.nl.

NL 28 INGB 0001 6328 99, onder vermelding van 'collecte zondag ..[datum ]'.

 • Lied: Opw. 717 (Stil mijn ziel, wees stil)
 • Welkom
 • Aansteken van de kaars
 • Votum en groet
 • Lied: Opw. 350 (Vader, vol van vrees en schaamte)
 • Kindermoment
 • Kinderlied: OvK 293 (Ik zorg voor jou)
 • Schriftlezing: Joh. 15: 18 – 16:4
 • Lied: Geloofsbelijdenis (melodie NLB 766)
 • Overdenking
 • Luisterlied: For those tears I died
 • Gebed, stil gebed, Onze Vader
 • Lied: Opw. 429 (God wijst mij een weg)
 • Zegen

 

 

 

Liturgie viering 17 mei

Naar liederenblad

De collecte is bestemd voor vluchtelingen in het kamp Moira op Lesbos.

NL 28 INGB 0001 6328 99, onder vermelding van 'collecte zondag ..[datum ]'.

Liturgie

 • Lied: Opw. 715/ Wat hou ik van uw huis/
 • Welkom
 • Aansteken van de kaars
 • In memoriam
 • Lied: LB 116/ 1, 3
 • Votum en groet
 • Lied: Opwekking voor Kids 214/In Uw Huis
 • Inleiding op thema
 • Schriftlezing: Johannes 14: 1-10
 • Preek deel 1
 • Lied: Sela /Vaders huis/
 • Preek, deel 2:
 • Lied: NLB 802/Door de wereld gaat een woord/ 1, 3, 4, 6
 • Gebed, stil gebed, Onze Vader
 • Zegen
 • Lied: LB 418/ Ga met God en Hij zal met je zijn/ 1, 2, 3, 4