Het thema waar we dit jaar als gemeente mee aan de slag gaan is: Hoe God met mensen omgaat!? Het lijkt een abstracte kreet. Maar als blijkt dat het gaat over personen uit de bijbel – dan wordt het veel concreter. Dit thema staat centraal in de diensten die door Auke Siebenga worden geleid. Ook in bijbelkringen en andere activiteiten zullen we met dit thema aan de slag gaan.