Dienst op zondag
Iedere zondag is om 10.00 uur bent u welkom in de dienst in de Jeruzalemkerk.  In onze liederen, gebeden en woorden prijzen we God. De dienst wordt afwisselend muzikaal begeleid door een pianist of muziekgroep. We zingen uit het nieuwe liedboek voor de kerken, uit de opwekkingsbundels en uit de evangelische liedbundel. Ook is het mogelijk de diensten via internet te luisteren (live of achteraf).

Kindercréche en kindernevendienst
Voor kinderen tot 4 jaar is er tijdens de dienst opvang in de Bethlehemzaal. Vanaf 4 jaar kunnen de kinderen naar de kindernevendienst. De kinderen beginnen in de kerk en kunnen na het kindermoment en kinderlied naar de verschillende groepen. Tijdens de collecte komt de groep weer terug om zo de afsluiting van de dienst weer mee te vieren. Komt u voor de eerste keer met kinderen? Dan kunt u de leeftijd van de kinderen in het registratieformulier bij opmerkingen invullen en zorgen wij voor oppas.

Voorbede
Elke zondagmorgen is er gelegenheid tot persoonlijke voorbede. Er is een gebedsteam beschikbaar in de kerkzaal, na afloop van de dienst. Bij het gebedskleed en de gebedskaars, symbolen van Gods trouw en aanwezigheid is gelegenheid om voor u te laten bidden of danken. (In verband met corona is dit gestopt, maar als u gebed wilt spreek dan gerust de ouderling van dienst aan.)