website-1-van-1-kopie

Collectedoelen juli en augustus 2019

 7 juli: Bijdrage landelijk kerkverband NGK

Samen met ongeveer 88 andere Nederlands Gereformeerde Kerken vormt de Jeruzalemkerk een landelijk kerkverband, de Landelijke Vergadering. De Jeruzalemkerk draagt bij aan de kosten van het landelijk kerkverband. Dit is een vaste bijdrage per gemeentelid.  Hiermee worden o.a. de Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding, jeugdwerk, missionair steunpunt, gemeenteopbouw, het dovenpastoraat, steun aan behoevende  kerken  en steun aan behoevende studenten betaald. De collecte is bedoeld om een deel van onze bijdrage aan het landelijk  kerkverband te betalen.

Zondag 14 juli:  1e collecte: Tear Connected  Church

Tear helpt mensen zelf op te staan uit armoede en onrecht. Ze bied en wereldwijd hulp via lokale organisaties en kerken. Ze sluiten altijd aan bi j de eigen plannen en dromen van mensen en moedigen ze aan die met eigen middelen en creativiteit waar te maken. Onze gemeente ondersteunt financieel en met gebed  projecten van Tear in Nepal.

Zondag 14 juli:  2e collecte: diaconie

De diaconie richt zich op de financiële en/of materiële  hulpverlening aan gemeenteleden die, om diverse redenen, in de  problemen zijn gekomen en waar geen andere oplossingen voorhanden zijn. Tevens wordt e r gekeken naar oplossingen voor de toekomst.

Zondag 21  juli:  YFC meidenwerk - Zuilen

Super Woman is een preventief, methodisch groepsprogramma met als doel meiden van 12 tot 18 jaar weerbaar te maken en hen te helpen hun talenten te ontwikkelen. Ze leren grenzen te stellen, voor zichzelf (en hun familie) t e zorgen en hun talenten in te zetten in de maatschappij.

Zondag 28 juli:  Straatpastoraat

In Utrecht werken verschillende kerken samen aan het straatpastoraat. Wieke de Wolff is vanuit onze kerk straatpastor.  Zij wordt ondersteund door vrijwilligers, ook uit onze gemeente. Daklozen  kunnen o.a. terecht in hostel De Hoek en op  maandagochtend in de Jacobikerk voor koffie, thee, een maaltijd,  een goed gesprek, gebed  en praktische hulp. Ook bezoeken zij de mensen op straat, in ziekenhuis en gevangenis. Tevens worden er  vieringen verzorgd en bij overlijden zorgen zij voor een waardig  afscheid. Het is moeilijk en zwaar werk, dat vraagt om bewogenheid en professionaliteit.

Zondag 4 augustus:  Timon

Timon omvat een centrum voor jeugdzorg, een opvangcentrum, een begeleidingscentrum, diaconale woongroepen en een  arbeidstrainingscentrum in de regio Utrecht. Recente ontwikkelingen zijn het ondersteunen van nieuwe woongroepen elders in het land.

Zondag 11 augustus:  1e collecte: Stichting Present
Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Dat is de missie van Present! Als makelaar in vrijwilligerswer k bieden wij de mogelijkheid om je als groep of individu in je eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een  slechte gezondheid of een sociaal isolement. Het doel van Present is om een beweging op gang te brengen in de samenleving waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend  vinden om  naar elkaar om te zien. En dat werkt. Want met een Present-project komt er in één dag echt iets van de grond en ontstaan er ontmoetingen van blijvende waarde!  Het aanbod van vrijwilligers wo rdt gekoppeld aan de hulpvraag van  clienten die hulpverleners i nd ienen. Door op deze man ier te  werken worden de meest kwetsbare groepen van  de samenleving  bereikt.

Zondag 11 augustus 2e collecte: diaconie

Zondag 18 augustus:  Stichting De Hoop
De Hoop biedt  professionele GGZ-hulp op christelijke grondslag. Zij helpen op betrokken en deskundige wijze kinderen, jongeren en  volwassenen met psychische of verslavingsproblemen op weg naar  herstel. Dat kan zijn door ambulante hulp, opname in een kliniek of tijdelijk begeleid wonen. Naast behandeling kan het ook gaan om hulp bij h et weer aan het werk gaan, bij het vinden van lotgenotencontact of pastorale hulp bij levensvragen.

Zondag 25 augustus:  'l Abri

Het Nederlandse l’Abri is onderdeel van een internationale  organisatie met vestigingen in bijna elk continent. Doel is een plek te creëren waar gasten en studenten van alle leeftijden en  achtergronden zich thuis voelen.  In l’Abri staat het gesprek over eigentijdse vragen centraal.  Iedereen die vragen heeft of verdieping van zijn of haar geloof zoekt is welkom. Men gaat er vanuit dat het christelijke geloof  waar is en daarom echte antwoorden geeft en de juiste vragen  leert stellen.  Men bidt dat door gastvrijheid, gesprek en studie er in l’Abri iets zichtbaar mag worden van de realiteit van God. L‘Abri - Nederland  heeft twee huizen ter beschikking, één in Eck en W iel en één in  Utrecht. Het werk bestaat uit het organiseren van thema  weekenden, lezingen en filmavonden. Daarnaast kunnen ook mensen voor kortere of langere tijd in Eck en Wiel verblijven.

Zondag 1 september:  Bijdrage landelijk kerkverband NGK

Samen met ongeveer 88 andere Nederlands Gereformeerde Kerken  vormt de Jeruzalemkerk een landelijk kerkverband, de Landelijke  Vergadering. De Jeruzalemkerk draagt bij aan de kosten van het landelijk kerkverband. Dit is een vaste bijdrage per gemeentelid.