website-1-van-1-kopie

Collectedoelen Januari

5 januari: Youth For Christ: meidenwerk in Zuilen

Super Woman is een preventief, methodisch groepsprogramma met als doel meiden van 12 tot 18 jaar weerbaar te maken en hen te helpen hun talenten te ontwikkelen. Ze leren grenzen te stellen, voor zichzelf (en hun familie) te zorgen en hun talenten in te zetten in de  maatschappij.

12januari:1e collecte: Bijdrage landelijk kerkverband Ned. Ger. Kerken

Samen met ongeveer 88 andere Nederlands Gereformeerde Kerken vormt de Jeruzalemkerk een landelijk kerkverband. We hechten eraan om als kerk in het landelijk verband goed contact met elkaar te houden, voor bemoediging, ondersteuning en advies. De Jeruzalemkerk draagt bij aan de kosten van het landelijk kerkverband. Dit is een vaste bijdrage per gemeentelid. De Landelijke Vergadering betaalt hiermee onder andere de Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding, de Toerusting (jeugdwerk, missionair steunpunt, gemeenteopbouw) en de
commissies voor dovenpastoraat, steunbehoevende kerken en steunbehoevende studenten.De collecte is bedoeld om een deel van onze bijdrage aan het landelijk kerkverband te betalen.

12januari:2e collecte: Diaconie

De diaconie richt zich op de financiële en/of materiële hulpverlening aan gemeenteleden die om diverse redenen in de problemen zijn gekomen en waargeen andere oplossingen voorhanden zijn. Daarnaast ordt er gekeken naar oplossingen voor de toekomst.

19 januari:Tear Connected Church

Via Tear Connected Church is onze gemeente verbonden met de kerken in Nepal. De meestal kleine kerken (2 à 3 gezinnen) worden toegerust door bijbelstudie. Ze leren hoe ze mensen uit armoede kunnen helpen, zodat ze zelfstandig verder kunnen leven. Bijvoorbeeld door het starten van spaargroepen, het slaan van waterputten, meiden een vak leren, of een alleenstaande vrouw een biggetje geven.

26 januari: Straatpastoraat

In Utrecht werken verschillende kerken samen aan het straatpastoraat. Wieke de Wolff is vanuit onze kerk straatpastor. Vrijwilligers ondersteunen haar, ook uit onze gemeente. Daklozen kunnen onder andere terecht in hostel De Hoek en op maandagochtend in de Jacobikerk voor koffie, thee, een maaltijd, een goed gesprek, gebed en praktische hulp. De straatpastor en vrijwilligers bezoeken ook de mensen op straat, in ziekenhuis en gevangenis en verzorgen zij bij overlijden vieringen voor een waardig afscheid. Het is moeilijk en zwaar werk, dat vraagt om bewogenheid en professionaliteit.

2 februari: Timon

Het werk van Timon omvat een centrum voor jeugdzorg, een opvangcentrum, een begeleidingscentrum, diaconale woongroepen en een arbeidstrainingscentrum in de regio Utrecht. Recente ontwikkelingen zijn het ondersteunen van nieuwe woongroepen elders in het land.