website-1-van-1-kopie

Collectedoelen december  2017/januari 2018

25 december: Gevangenenzorg

De doelstelling van Gevangenenzorg Nederland is om gevangenen en hun familie te ondersteunen tijdens het verblijf in de gevangenis, en de periode daarna van re-integratie in hun familie, leefomgeving en arbeidssituatie. De visie van Gevangenenzorg Nederland is: het zijn van een organisatie voor verzoening en herstel voor de gevangene en zijn relaties. Grondslag hiervoor is de overtuiging dat de barmhartigheid van God in zijn Zoon Jezus Christus zich ook uitstrekt naar de medemens in de gevangenis. Gevangenenzorg Nederland heeft (diaconale) projecten ontwikkelt die door een landelijk netwerk van vrijwilligers worden uitgevoerd. Naast gebed voor dit werk is er ook geld nodig.

zondag 31 december: Felire

De letters FELiRe staan voor de Spaanse woorden Fundación Editorial de Literatura Reformada (Uitgeverij van Gereformeerde Literatuur). Het doel van FELiRe is het uitgeven en verspreiden van goede geestelijke lectuur om kerkelijke werkers in Latijns Amerika (zoals voorgangers) te helpen bij hun werk in het koninkrijk van God. FELiRe richt zich met name op de voorgangers van arme gemeenten. Juist de voorgangers die niet in staat zijn om zelf een theologische bibliotheek te verwerven willen we helpen met gratis boeken. De boeken zijn met name gericht op schriftuitleg (commentaren) en geloofsopbouw.

7 januari:  NGToerusting

De NGT is een kerkelijke instelling opgericht tijdens de Landelijke Vergadering (2016).
In de NGT zijn de activiteiten van het Nederland Gereformeerd Jeugdwerk, missionair steunpunt en toerusting 2.0 alsmede de participatie in het diakonaal steunpunt samengevoegd. Wij betalen een bed rag per gemeentelid.

14 januari: 1ste collecte Timon

Timon is een diaconale stichting voor Jeugdzorg in de regio Utrecht. Het werk van Timon omvat het centrum voor jeugdzorg en advies, een opvangcentrum, een begeleidingscentrum,diaconale
woongroepen en het arbeidstrainingscentrum. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door afgevaardigden van de diaconieën uit de regionale kerken. Recente ontwikkelingen zijn het ondersteunen van nieuwe woongroepen elders in het land.

14 januari: 2de collecte Diaconie

De diacon ie richt zich op de financiële en/of materiële hulpverlening van gemeenteleden die, om diverse redenen, in de problemen zijn gekomen en waar geen andere oplossingen voor
handen zijn. Tevens wordt er gekeken naar oplossingen voor de toekomst.

21 januari: Straatpastoraat

Wieke de Wolff is straatpastor. Zij wordt ondersteund door vrijwilligers. Zij geven persoonlijke aandacht aan daklozen en verslaafden. Zij luisteren, bezoeken de mensen op straat, in ziekenhuis en
gevangenis; ze bidden met wie dat wil. Bij overlijden zorgen zij voor een waardig afscheid. Ook hebben zij de pastorale zorg voor de bewoners van het hostel “De Hoek”, in de nabijheid van de Jeruzalemkerk. Tevens worden er vieringen voor de doelgroep verzorgd. Moeilijk en zwaar werk, dat vraagt om bewogenheid en professionaliteit. De opbrengst van deze collecte is bedoeld om een bijdrage te leveren aan dit werk.

28 januari, HIP

Stichting HiP (Hulp in Praktijk) is opgericht om het geven van hulp in goede banen te leiden. HiP doet dat door hulpbehoevenden in contact brengen met mensen die hulp willen bieden. Onze
doelstellingen zijn:
christenen mobiliseren hulp te geven;
hulp bieden aan mensen in nood (ongeacht culturele of religieuze achtergrond);
samenwerking tussen kerken en organisaties stimuleren;
ondersteuning van diaconieën en charitas in hun activiteiten.