website-1-van-1-kopie

Collectedoelen januari 2019

6 januari 2019:  Timon
Timon is een diaconale stichting voor Jeugdzorg in de regio Utrecht. Het werk van Timon omvat het centrum voor jeugdzorg en
advies, een opvangcentrum, een begeleidingscentrum, diaconale woongroepen en het arbeidstrainingscentrum. Het bestuur van de
stichting wordt gevormd door afgevaardigden van de diaconieën uit de regionale kerken. Recente ontwikkelingen zijn het ondersteunen
van nieuwe woongroepen elders in het land. De missie van Timon is: gezinnen met kinderen, jongeren en jongvolwassenen helpen bij problemen met opvoeden en opgroeien op weg naar zelfstandigheid en volwassenheid. Het betreft specialistische zorg in aanvulling op de lokale zorg en het netwerk
van de cliënten. De hulpverlening vindt haar motivatie en inspiratie in de christelijke levensovertuiging.
13 januari: 1e collecte: Tear Connected Church
Met de gemeente hebben wij ons verbonden aan een project van TEAR, Connected Church. De komende tijd zullen wij financieel en
met gebed de Nepalese kerken ondersteunen op hun plek in de samenleving.
2e collecte: diaconie
De diaconie richt zich op de financiële en/of materiële hulpverlening van gemeenteleden die, om diverse redenen, in de problemen zijn gekomen en waar geen andere oplossingen voor handen zijn. Tevens wordt er gekeken naar oplossingen voor de toekomst
20 januari: YFC meidenwerk
Youth for Christ The Mall staat voor gepassioneerd jongerenwerk in 16 steden. Met 50 jongerenwerkers en meer dan 350 vrijwilligers bouwen we aan community’s waarin jongeren zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. Dit doen wij in veel gevallen vanuit jongerencentra, maar ook door de straat op te gaan en de jongeren zelf op te zoeken. Meiden leren aan de hand van onze methodiek SuperWoman om grenzen te stellen, voor zichzelf (en hun familie) te zorgen en hun talenten in te zetten in de maatschappij. Vrouwelijke rolmodellen spelen hierbij een
essentiële rol. SuperWoman is een preventief, methodisch groepsprogramma met als doel om meiden van 12 tot 18 jaar weerbaar te maken en hen te helpen om hun talenten te ontwikkelen. SuperWoman is geschikt voor het meidenwerk en wordt ook gebruikt binnen het maatschappelijk werk, de jeugdzorg en het (speciaal) onderwijs
27 januari: A'Rocha
A Rocha is een wereldwijde beweging van christenen die vanuit hun geloof zorgen voor Gods schepping. In Nederland adopteren onze dertien lokale groepen natuurgebieden en dragen er zorg voor natuurbeheer en monitoring. Verder organiseren de groepen geregeld activiteiten gericht op verwondering en genieten van de natuur. Met ons programma ‘Hart voor de schepping’
ondersteunen we kerken die willen bijdragen aan de zorg voor de schepping. We publiceren en spreken geregeld over de relatie tussen het christelijk geloof en zorg voor deze aarde.
3 februari: Straatpastoraat
Wieke de Wolff is straatpastor. Zij wordt ondersteund door vrijwilligers. Zij geven persoonlijke aandacht aan daklozen en verslaafden. Zij luisteren, bezoeken de mensen op straat, in ziekenhuis en
gevangenis; ze bid den met wie dat wil. Bij overlijden zorgen zij voor een waardig afscheid.
Ook hebben zij de pastorale zorg voor de bewoners van het hostel “De Hoek”, in de nabijheid van de Jeruzalemkerk. Tevens worden er vieringen voor de doelgroep verzorgd. Moeilijk en zwaar werk, dat vraagt om bewogenheid en professionaliteit. De opbrengst van deze collecte is bedoeld om een bijdrage te leveren aan dit werk