website-1-van-1-kopie

Collectedoelen september 2017

3 september: Bijbelschool De Wittenberg

De Wittenberg biedt een leefgemeenschap en diverse onderwijsprogramma's. De leefgemeenschap is voor jongeren van 18 tot 28 jaar en wordt geleid door kernbewoners. Het onderwijs kent een jaar Wittenberg, de Jongerenwerkersopleiding, Discipelschap in 80 dagen en diverse korte programma's. In het onderwijs op de Wittenberg staan Bijbelse verdieping, persoonlijke vorming en professionele toerusting centraal. Jaarlijks kiezen zo'n 40 jongeren voor een studie op de Wittenberg. Ruim 1.500 jongeren hebben inmiddels de Wittenberg gevolgd. Velen van hen zijn actief in hun kerkelijke gemeente of bij een christelijke organisatie in binnen- of buitenland.

De Wittenberg ontvangt geen subsidie. Dit betekent dat de Wittenberg (deels) afhankelijk is van de giften van stichtingen, particulieren, bedrijven en kerken.

10 september: 1e collecte, USRK Vluchtelingen

Binnen de Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken (USRK) coordineert het Leger des Heils kerkelijke activiteiten voor vluchtelingen in de stad Utrecht. Aan alle kerken binnen het USRK is gevraagd om bij te dragen aan de kosten voor dit werk. Activiteiten die o.a. georganiseerd worden zijn inloopmiddagen, maaltijden, kledingverdeelacties, het informeren van de betrokken kerken en alle organisatie die hiermee samenhangt.

10 september: 2e collecte diaconie

De diaconie richt zich op de financiële en/of materiële hulpverlening van gemeenteleden die, om diverse redenen, in de problemen zijn gekomen en waar geen andere oplossingen voor handen zijn. Tevens wordt er gekeken naar oplossingen voor de toekomst.

17 september: Felire:

De letters FELiRe staan voor de Spaanse woorden Fundación Editorial de Literatura Reformada (Uitgeverij van Gereformeerde Literatuur). Het doel van FELiRe is het uitgeven en verspreiden van goede geestelijke lectuur om kerkelijke werkers in Latijns Amerika (zoals voorgangers) te helpen bij hun werk in het koninkrijk van God. FELiRe richt zich met name op de voorgangers van arme gemeenten. Juist de voorgangers die niet in staat zijn om zelf een theologische bibliotheek te verwerven willen we helpen met gratis boeken. De boeken zijn met name gericht op schriftuitleg (commentaren) en geloofsopbouw.

24 september: Youth For Christ:

Youth for Christ is een christelijke jongerenorganisatie die wereldwijd onvoorwaardelijk voor jongeren gaat. De 150 medewerkers en vele vrijwilligers van Youth for Christ Nederland (YfC|NL) willen jongeren veilige plekken bieden. Plekken waar ze kunnen groeien in persoonlijk, geestelijk en maatschappelijk opzicht. YFC doet dit vanuit het verlangen om jongeren in ontmoeting te brengen met Jezus Christus. Ze willen hen helpen naar Zijn bedoelingen te leven.