website-1-van-1-kopie

Collectedoelen april 2019

 

Zondag 7 april: Bijdrage aan landelijk kerkverband NGK

Samen met ongeveer 88 andere Nederlands Gereformeerde Kerken vormt de Jeruzalemkerk een landelijk kerkverband. Dit verband heet de Landelijke Vergadering. We hechten eraan om als kerk in het landelijk verband goed contact met elkaar te houden, voor bemoediging, ondersteuning en advies. De Jeruzalemkerk draagt bij aan de kosten van het landelijk kerkverband. Dit is een vaste bijdrage per gemeentelid. De Landelijke Vergadering betaalt hiermee onder andere de Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding, de Toerusting (jeugdwerk, missionair steunpunt, gemeenteopbouw) en de commissies voor dovenpastoraat, steunbehoevende kerken en steunbehoevende studenten. De collecte is bedoeld om een deel van onze bijdrage aan het landelijk kerkverband te betalen.

Zondag 14 april: 1e collecte Straatpastoraat

Wieke de Wolff is straatpastor. Zij wordt ondersteund door vrijwilligers. Zij geven persoonlijke aandacht aan daklozen en verslaafden. Zij luisteren, bezoeken de mensen op straat, in ziekenhuis en gevangenis; ze bidden met wie dat wil. Bij overlijden zorgen zij voor een waardig afscheid. Ook hebben zij de pastorale zorg voor de bewoners van het hostel “De Hoek”, in de nabijheid van de Jeruzalemkerk. Tevens worden er vieringen voor de doelgroep verzorgd. Moeilijk en zwaar werk, dat vraagt om bewogenheid en professionaliteit. De opbrengst van deze collecte is bedoeld om een bijdrage te leveren aan dit werk.

Zondag 14 april: 2e collecte Diaconie

De diaconie richt zich op de financiële en/of materiële hulpverlening van gemeenteleden die, om diverse redenen, in de problemen zijn gekomen en waar geen andere oplossingen voor handen zijn. Tevens wordt er gekeken naar oplossingen voor de toekomst.

Donderdag 18 april Witte donderdag: Stichting Dôme Hospice

Dôme in Amersfoort biedt al 12,5 jaar dag en nacht deskundige zorg en onderdak aan mensen in de laatste fase van hun leven en aan hun naasten. Jaarlijks worden in het hospice 90 gasten verzorgd, waarbij ook altijd aandacht is voor degene die om hen heen staan. De visie van zorgverlening is in al die tijd onveranderd: de wensen en behoeften van de zieke gast zijn uitgangspunt voor de zorg. De deur staat open voor iedereen, of je nu rijk of arm bent, jong of oud. De eigen bijdrage in de zorg wordt altijd naar draagkracht aangepast. In het hospice is 24 uur per dag een deskundige verpleegkundige aanwezig, die ondersteund wordt door zorgkundigen en vrijwilligers. Ook heeft het hospice een eigen arts, die gespecialiseerd is in de medische zorg rondom het levenseinde. Een maatschappelijk werker, muziektherapeute en een pastor maken eveneens deel uit van het multidisciplinaire team, zij zijn beschikbaar wanneer daar behoefte aan is. Niets moet, in deze laatste fase van het leven. Om deze bijzondere zorg te kunnen bekostigen is ‘Stichting Vrienden van Dôme’ in het leven geroepen. Het hospice is voor een deel afhankelijk van donaties en giften.

Zondag 21 april, 1e Paasdag: TEAR, Connected Church

Met de gemeente hebben wij ons verbonden aan een project van TEAR, Connected Church. De komende tijd zullen wij financieel en met gebed de Nepalese kerken ondersteunen op hun plek in de samenleving. “De landendirecteur van Nepal komt naar Nederland en maandag 6 of dinsdag 7 mei kunnen we hem ontmoeten, de datum en tijd laten we weten zodra dat meer bekend is''.

Zondag 28 april, Bijdrage aan landelijk kerkverband NGK

Samen met ongeveer 88 andere Nederlands Gereformeerde Kerken vormt de Jeruzalemkerk een landelijk kerkverband. Dit verband heet de Landelijke Vergadering. We hechten eraan om als kerk in het landelijk verband goed contact met elkaar te houden, voor bemoediging, ondersteuning en advies. De Jeruzalemkerk draagt bij aan de kosten van het landelijk kerkverband. Dit is een vaste bijdrage per gemeentelid. De Landelijke Vergadering betaalt hiermee onder andere de Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding, de Toerusting (jeugdwerk, missionair steunpunt, gemeenteopbouw) en de commissies voor dovenpastoraat, steunbehoevende kerken en steunbehoevende studenten. De collecte is bedoeld om een deel van onze bijdrage aan het landelijk kerkverband te betalen.

Zondag 5 mei, Stichting de Ondergrondse kerk
SDOK is een interkerkelijke, christelijke organisatie die zich inzet voor vervolgde christenen. De medewerkers en het bestuur van SDOK doen dit vanuit hun geloof in Jezus Christus, en laten zich daarbij leiden door Gods Woord, de Bijbel