website-1-van-1-kopie

Collectedoelen februari 2018 

 

11 februari

1e collecte: Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding

De Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding (NGP) is een kerkelijke deel-opleiding met een aantal bachelor- en mastervakken, die aanleunt tegen die van de Christelijke Gereformeerde Kerken (TUA). Het NGP- programma is ongeveer 20% van het totale opleidingsprogramma. De Nederlands Gereformeerde Kerken hebben in 2004 besloten tot het oprichten van deze eigen predikantenopleiding, die verplicht is voor wie predikant willen worden in de NGK en na 1 september 2005 met de academische theologiestudie beginnen.

2e collecte: Diaconie

De diaconie richt zich op de financiële en/of materiële hulpverlening van gemeenteleden die, om diverse redenen, in de problemen zijn gekomen en waar geen andere oplossingen voor handen zijn. Tevens wordt er gekeken naar oplossingen voor de toekomst.

18 februari: Stichting Red een kind

Red een Kind helpt kansarme en kwetsbare kinderen in Afrika en Azië. Door de grote armoede, gecombineerd met de gevolgen van aids, honger, kinderarbeid, prostitutie of geweld weten ze nauwelijks te overleven. Red een Kind helpt door het geven van onderwijs, vaktraining, eten, kleding, medische zorg, oog voor de psychologische, sociale en geestelijke ontwikkeling. Ze leren op eigen benen staan in hun samenleving, leren een vak, verwerven een baan en bevrijden zich zo uit hun kansloze bestaan. Zodat zij weer anderen kunnen helpen. Red een Kind heeft oog voor de ontwikkeling van het héle kind en de samenleving.

25 februari: Jemima Al ruim 20 jaar ondersteunt de stichting het werk onder gehandicapte Arabische kinderen in een tehuis in een voorstadje van Bethlehem. Dit werk werd in 1982 gestart door een Nederlands echtpaar dat zag dat de ouders van die kinderen vaak geen mogelijkheid hadden hun gehandicapte kinderen te verzorgen. De bewoners van de Jemima-huizen zijn tussen de 1 en 30 jaar oud. Sommigen zijn zintuiglijk gehandicapt, anderen lichamelijk. Bijna allemaal hebben ze ook een verstandelijke handicap. Ook woont er een aantal door hun, meestal ongehuwde, moeder verstoten kinderen. Ouders die hun kind naar Jemima brengen, weten dat het een christelijk huis is waar hun kinderen christelijk worden opgevoed. De naam Jemima - dat warmte, tederheid betekent - komt uit de bijbel. Zo noemde Job zijn eerste dochter, die hij kreeg na zijn beproevingen. Jemima wil een huis zijn waarin die warmte en tederheid in de zorg centraal staan. Er wordt gestreefd naar een optimale ontplooiing voor alle bewoners. Afhankelijk van de individuele mogelijkheden wordt gewerkt aan sociale, huishoudelijke en/of communicatieve vaardigheden. Het personeelsbestand bestaat uit vrijwilligers uit verschillende landen en daarnaast zijn er een groot aantal locale mensen in dienst. De leiding van de vestiging is in Nederlandse handen. Het werk van de Stichting Jemima is grotendeels afhankelijk van giften.