Verkiezingsavond Protestantse Diaconie Utrecht mmv straatpastor Wieke de Wolf

Wednesday    |    20:00 - 21:30 (21/02/2018) , Duration: 01:30 Place: De Wijkplaats Johannes Camphuysstraat 101 Utrecht
Categories:

De Protestantse Diaconie Utrecht organiseert in samenwerking met De Wijkplaats op 21 februari een verkiezingsdebat over wonen in Utrecht. Aan dit debat zal ook onze straatpastor Wieke de Wolf medewerking verlenen, samen met een van haar relaties die op straat wonen, zonder dak of thuis. U bent van harte welkom deze bijeenkomst met uw aanwezigheid te ondersteunen.

Thema wonen: Het thema van het verkiezingsdebat is ‘wonen’. Centraal staan de opvang voor vluchtelingen en ongedocumenteerden, dakloosheid en betaalbare en passende woningen. Er zullen mensen vertellen over hun eigen ervaringen en er is voor de deelnemers gelegenheid om mee te praten.

Waar en wanneer: Het debat vindt plaats op woensdag 21 februari in de Wijkplaats, Johannes Camphuysstraat 101 in Utrecht en begint om 20.00 uur. Vanaf 19.45 uur staan koffie en thee klaar. Het debat duurt tot 21.30 uur en daarna is er gelegenheid voor ontmoeting en doorpraten onder het genot van een drankje en een hapje.

Aanmelden: Graag voor 15 februari opgeven via info@diaconieutrecht-helpt.nl