Geld inzamelen tijdens Nacht van de vluchteling

Posted by lodewijk, Category: Nieuws,
In het weekend van 15 en 16 juni gaat een team van de Jeruzalemkerk wandelen om zo geld op te halen voor vluchtelingen wereldwijd.
Met onze deelname aan de Nacht van de Vluchteling kunnen we vluchtelingen helpen door ons te laten sponsoren. Hoe meer geld we ophalen, hoe meer noodhulp we met elkaar kunnen bieden.
Uiteindelijk willen we een zo hoog mogelijk bedrag voor hulp aan vluchtelingen en ontheemden wereldwijd.

Read more

Vespers in de stille week

Posted by lodewijk, Category: Nieuws,

In de Stille Week worden dit jaar, samen met de Sint-Pauluskerk en de Tuindorpkerk, drie vespers georganiseerd. De vesper is een sober ‘avondgebed’: er wordt gebeden, maar er worden ook enkele liederen gezongen en is er een moment van stilte. Samen met gemeenteleden uit deze andere kerken uit de wijk willen we ons via deze korte momenten van bezinning richten op het lijden en sterven van Jezus Christus. Het programma is als volgt:

Maandag 15 april 19:30 u. Tuindorpkerk, professor Suringarlaan 1
Dinsdag 16 april 19:30 u. Sint-Pauluskerk, Willem de Zwijgerplantsoen 19
Woensdag 17 april 19:30 u. Jeruzalemkerk, Kouwerplantsoen 1A

Naast deze gezamenlijke vespers is er in de Jeruzalemkerk ook een (sobere) dienst op

18 april 19:30 Witte Donderdag
19 april 19:30 Goede Vrijdag.

Iedereen is van harte uitgenodigd om van de gelegenheid gebruik te maken om eens op bezoek te gaan bij de kerken uit onze wijk!


Read more

Caroline Kos nieuwe IKJU-jeugdwerker

Posted by lodewijk, Category: Nieuws,

Per 15 februari gaat Caroline Kos aan de slag als nieuwe IKJU-jeugdwerker. Caroline draaide al mee bij het Interkerkelijk Jeugdwerk Utrecht (IKJU) als leiding van de tienerclub. Ze heeft pedagogische wetenschappen gestudeerd in Utrecht en ze is lid van de Nieuwe Kerk. Ze is zeer enthousiast om aan de slag te gaan en heeft een groot hart voor jongeren.

Caroline Kos is de opvolger van Nico Arendsen. Na vijf jaar enthousiaste inzet stopte hij eind december met zijn baan bij het IKJU. Het IKJU en de vier aangesloten gemeenten zijn  blij met de komst van Caroline Kos.

Samen met de IKJU-raad, de jeugdouderlingen van de vier kerken, gaat Caroline aan de slag om de clubs goed te laten draaien, het jaarlijkse kamp te organiseren en het werk van IKJU verder uit te breiden.

De Jeruzalemkerk is een van deelnemende kerken in het IKJU. Meer informatie vindt u op www.ikju.nl


Read more

Wijziging postadres Jeruzalemkerk

Posted by lodewijk, Category: Nieuws,

Op 1 maart 2019 wijzigt de adressering van de kerk en de wooneenheid. De kerk en de woning worden respectievelijk geadresseerd aan het Kouwerplantsoen IA (3571 LS) en Troosterhof 40 (3571 NC).


Read more

15 december Kerst in Tuindorp

Posted by lodewijk, Category: Nieuws,
Dit jaar organiseren de 4 kerken van Tuindorp ‘Kerst in de Wijk’. Op zaterdag 15 december bent u tussen 16 u. tot 17.30 u. welkom in de Tuindorpkerk en de Pauluskerk.
In de Tuindorpkerk kunnen kinderen o.a. knutselen, een lichtje versieren, naar een verhalenverteller luisteren en iets lekkers eten en drinken. Volwassenen kunnen naar verschillende koren luisteren, er is een stiltecentrum en ook voor hen staat er lekkers klaar, o.a. glühwein.  Vanaf de Tuindorpkerk loopt u de route met de versierde lichtjes naar de Pauluskerk waar u de beelden in de stal kunnen bekijken. Ook in de Pauluskerk zingt een koor en zijn er lange vingers met spikkels, chocolademelk en glühwein. Van harte uitgenodigd.

Read more

Koos Jonker nieuwe predikant Jeruzalemkerk

Posted by lodewijk, Category: Nieuws,

Dominee Koos Jonker wordt de nieuwe predikant van de Jeruzalemkerk. Hij heeft op 13 oktober het beroep dat onze gemeente op hem had uitgebracht aangenomen. Ds. Jonker is op dit moment nog predikant van de NGK Nijmegen.  De kerkenraad is dankbaar en blij dat ds. Jonker zich aan onze gemeente wil verbinden. Zondag 27 januari  2019 zal de bevestiging van Koos Jonker als predikant van de Jeruzalemkerk plaatsvinden. We heten hem en zijn gezin welkom in ons midden.


Read more

Jeruzalemkerk steunt vluchtelingen op Lesbos

Posted by lodewijk, Category: Nieuws,

De komende weken zamelt de Jeruzalemkerk geld in voor de vluchtelingen op Lesbos. Met het geld kunnen slippers gekocht worden voor de vluchtelingen die in kamp Moira wonen.

In 2015, bij het begin van de vluchtelingencrises hebben een aantal gemeenteleden die daar vakantie vierden, ter plekke hulp geboden. Met financiele steun vanuit de Jeruzalemkerk zijn toen toiletten en een douche geplaatst. Net als de voorgaande jaren ze er ook dit jaar geweest. Er zijn nog steeds veel vluchtelingen op het eiland, die worden opgevangen in kampen, maar ze kunnen eigenlijk nergens heen.

“ De mensen daar weten nog heel goed dat wij als kerk met hen meeleven en in 2015 twee toiletten en een douche hebben gegeven. Wij waren de eerste kerk die hen toen hielpen. Nu helpen we hen met slippers. Voor 5 euro geef je en vluchteling een paar crocs. Onmisbaar voor je voeten in het overvolle vluchtelingenkamp"

Je kunt je gift tot 22 juli overmaken op het rekeningnummer van de diaconie van de NGK-Utrecht, onder vermelding van Lesbos. NL INGB 0001632899


Read more

Sponsor de Nacht van de Vluchteling

Posted by lodewijk, Category: Nieuws,

Er zijn wereldwijd nog nooit zoveel mensen tegelijk op de vlucht geweest als op dit moment. Meer dan 65 miljoen mensen hebben huis en haard moeten verlaten vanwege oorlog, onderdrukking en conflict. Op zoek naar een veilige toekomst. Zij hebben dringend hulp nodig. Schoon drinkwater, onderdak, voedsel en medische zorg.

Hiervoor lopen we op 16 juni met elkaar de Nacht van de Vluchteling. Het doel is om met elkaar een zo hoog mogelijk bedrag op te halen voor noodhulp aan vluchtelingen en ontheemden.

Vanuit de Jeruzalemkerk hebben we in 2016 ruim 2000 euro opgehaald. Dit jaar doen we weer mee! We lopen de 20 kilometerroute in Amsterdam.
Het team van de Jeruzalemkerk is direct te sponsoren via deze website: https://www.nachtvandevluchteling.nl/jeruzalemkerkutrecht


Read more

Boomstraat zoekt hoofdbewoners

Posted by lodewijk, Category: Nieuws,

Al meer dan 25 jaar is het huis aan de Boomstraat een thuis voor een hoofdbewoners-echtpaar en ieder schoolseizoen weer negen bewoners, studenten die net uit huis gaan. De Boomstraat wil een veilige basis zijn op christelijke basis voor het ontdekken van het studentenleven, de stad en studeren. En nu zoeken we vanaf seizoen 2018-2019 hoofdbewoners. Dat betekent een periode van meedoen vanaf het voorjaar van 2018 en vanaf de zomer van 2018 daar wonen.

Hoofdbewoners zijn:

- Nog studerend of net een eerste baan
- Betrokken bij het huis, met een altijd open deur voor de bewoners
- Iedere maandag- en donderdagavond thuis bij het avondeten (en dus ook regelmatig aan de beurt om te koken of te wassen)
- Betrokken bij een kerkelijke gemeenschap
- Bereid om voor meer dan één seizoen hoofdbewoners te zijn
De Stichting Evangelische Huisvesting heeft het huis in beheer en draagt zorg voor zowel de bouwzaken als de ondersteuning van de (hoofd)bewoners waar nodig.

Zie voor meer informatie www.boomstraat.nl


Read more
1 2