Nieuwe website Straatpastoraat

Posted by lodewijk, Category: Nieuws,

Het Straatpastoraat Utrecht maakt deel uit van het diaconaat van de Jeruzalemkerk, die zo de pastorale zorg aan dak-en/of thuislozen mogelijk maakt.

Om het werk van het Straatpastoraat nog explicieter en uitgebreider onder de aandacht te kunnen brengen is er nu een eigen website. www.straatpastoraatutrecht.nl.  We verwachten dat die eraan zal bijdragen dat het Straatpastoraat breder financieel gedragen zal gaan worden. Onder verwijzing naar deze website kunnen andere kerken en fondsen benaderd worden. En we hopen dat op deze wijze het Straatpastoraat Utrecht nog beter vindbaar zal zijn voor dak-en/of thuislozen, voor hulpverlenende instanties, voor kerken en voor iedereen die meer wil weten over het Utrechtse straatpastoraat.


Read more

Coronavirus

Posted by lodewijk, Category: Nieuws,

In verband met het Coronavirus kunnen we de komende tijd minder kerkgangers ontvangen in de Jeruzalemkerk. Mocht u wel aanwezig willen zijn kan u zich aanmelden via onze registratiesite

Er is wel altijd de mogelijkheid om thuis vieringen te houden door de online kerkdienst te volgen.

Naar de online vieringen.

Deze maatregelen gelden in ieder geval tot 1 november 2020.


Read more

Mensen van de weg

Posted by lodewijk, Category: Nieuws,

Iedereen is op zoek. Waar kom ik vandaan? Welke keuzes maak ik? Hoe reageer ik op verlies? Hoe maak ik mijn omgeving mooier? Iedereen gaat hier op z’n eigen manier mee om.

In 'Mensen van de weg' onderzoek je in zes avonden elke avond een andere herkenbare levensvraag. Veel mensen vinden hierbij inspiratie in de weg die Jezus ging. Hoe leefde hij en welke keuzes maakte hij. Wat dreef hem? Hoe maakte hij verschil?

'Mensen van de weg' is niet discussiëren over ideeën maar samen onderzoeken en leren. Het is een open zoektocht waarbij je mag proeven, geven en meenemen wat waardevol voor jou is. Ben je benieuwd of Jezus’ levensweg ook jou kan inspireren? Als je dat wel eens overweegt, dan is 'Mensen van de weg' echt iets voor jou.

Locatie: Het Wevehuis, Wevelaan 4, 3571 XS Utrecht,  http://www.wevehuis.nl/
Data: 6 en 20 februari, 5 en 19 maart, 2 en 16 april 2020.
Tijd: 18:45 eten; 21:30 Afsluiting
Kosten: gratis werkboek, vrijwillige bijdrage € 2,50 voor eten
Deelnemers: minimaal 4, maximaal 12 mensen
Gespreksleiders (roulerend): Koos Jonker, Cors Visser, Gene Hodgson

Naar meer informatie en het aanmeldformulier


Read more

Week van gebed – Buitengewoon

Posted by lodewijk, Category: Nieuws,

In de jaarlijkse Week van Gebed bidden christenen samen voor eenheid, voor de wijk én de wereld. De week wordt gehouden van 19 tot en met 26 januari 2020. Deze gebedsbeweging begon al ruim 150 jaar geleden en wordt wereldwijd gehouden. Naar schatting doen zo'n 200.000 mensen jaarlijks mee met het initiatief. En in Utrecht kunnen wij ook meedoen.

- Zaterdag 18 januari, 19u in de Silo, Herenstraat 36. De openingsdienst van de gebedsweek, georganiseerd en gesteund door de Utrechtse Raad van Kerken.

- Zondag 19 januari, kerkdienst Jeruzalemkerk met bijzondere aandacht voor gebed;

- Drie gebedsmomenten. Ieder gebedsmoment duurt van 19.30 tot 20.00 uur.  Maandag 20, dinsdag 21 en donderdag 23 januari bij gemeenteleden.

Nog meer samen bidden? In de stad -en op vele plaatsen -zijn er gebedsactiviteiten. Kijkop de website weekvangebed.nl voor plaatsen waar je kunt aansluiten.


Read more

Lichtjestocht Utrecht Tuindorp

Posted by lodewijk, Category: Nieuws,

Op zaterdagavond 21 december 2019 branden er in Tuindorp en Tuindorp-Oost zo’n 2000 lichtjes. Als je het lichtjesspoor volgt, waan je je in de tijd van het kerstverhaal. Je ziet echte Romeinen, engelen, herders met hun schaapskudde, koning Herodes en de wijzen uit het oosten. Zij vertellen je wat ze de laatste dagen allemaal voor bijzonders hebben gezien en meegemaakt. Het laatste kaarsje staat in de stal bij Jozef en Maria en het kindje Jezus, te midden van de dieren! De kerstlichtjestocht is een evenement voor iedereen. Voor kinderen is er een speurtocht uitgezet. En natuurlijk is er koffie, glühwein (1 p.p.), chocolademelk en muziek. Kom en neem je hele familie mee!

Startlocatie is de Jeruzalemkerk tegenover winkecentrum De Gaard.  U kunt starten tussen 18.00 en 19.00 uur.

Meer informatie op lichtjestochtutrecht.nl


Read more

Inzameling voor voedselbank

Posted by lodewijk, Category: Nieuws,

Op de zondagen 1, 8 en 15 december willen wij graag voedsel inzamelen voor de Voedselbank Utrecht. De Voedselbank biedt noodhulp aan mensen en zoekt tegelijkertijd een oplossing voor de financiële problemen van hun klanten. Op 1000 meter afstand van onze kerk ligt in de wijk Overvecht één van de uitgiftepunten van de Voedselbank. Eind 2018 maakten 73 huishoudens gebruik van deze locatie. Dat waren in totaal 164 mensen, waaronder 55 kinderen. Het voedsel dat wij inzamelen, brengen wij naar dit uitgiftepunt. Als kerk willen wij op deze manier omzien naar onze medemens in nood in onze eigen wijk en stad.


Read more

Geld inzamelen tijdens Nacht van de vluchteling

Posted by lodewijk, Category: Nieuws,
In het weekend van 15 en 16 juni gaat een team van de Jeruzalemkerk wandelen om zo geld op te halen voor vluchtelingen wereldwijd.
Met onze deelname aan de Nacht van de Vluchteling kunnen we vluchtelingen helpen door ons te laten sponsoren. Hoe meer geld we ophalen, hoe meer noodhulp we met elkaar kunnen bieden.
Uiteindelijk willen we een zo hoog mogelijk bedrag voor hulp aan vluchtelingen en ontheemden wereldwijd.

Read more

Vespers in de stille week

Posted by lodewijk, Category: Nieuws,

In de Stille Week worden dit jaar, samen met de Sint-Pauluskerk en de Tuindorpkerk, drie vespers georganiseerd. De vesper is een sober ‘avondgebed’: er wordt gebeden, maar er worden ook enkele liederen gezongen en is er een moment van stilte. Samen met gemeenteleden uit deze andere kerken uit de wijk willen we ons via deze korte momenten van bezinning richten op het lijden en sterven van Jezus Christus. Het programma is als volgt:

Maandag 15 april 19:30 u. Tuindorpkerk, professor Suringarlaan 1
Dinsdag 16 april 19:30 u. Sint-Pauluskerk, Willem de Zwijgerplantsoen 19
Woensdag 17 april 19:30 u. Jeruzalemkerk, Kouwerplantsoen 1A

Naast deze gezamenlijke vespers is er in de Jeruzalemkerk ook een (sobere) dienst op

18 april 19:30 Witte Donderdag
19 april 19:30 Goede Vrijdag.

Iedereen is van harte uitgenodigd om van de gelegenheid gebruik te maken om eens op bezoek te gaan bij de kerken uit onze wijk!


Read more

Caroline Kos nieuwe IKJU-jeugdwerker

Posted by lodewijk, Category: Nieuws,

Per 15 februari gaat Caroline Kos aan de slag als nieuwe IKJU-jeugdwerker. Caroline draaide al mee bij het Interkerkelijk Jeugdwerk Utrecht (IKJU) als leiding van de tienerclub. Ze heeft pedagogische wetenschappen gestudeerd in Utrecht en ze is lid van de Nieuwe Kerk. Ze is zeer enthousiast om aan de slag te gaan en heeft een groot hart voor jongeren.

Caroline Kos is de opvolger van Nico Arendsen. Na vijf jaar enthousiaste inzet stopte hij eind december met zijn baan bij het IKJU. Het IKJU en de vier aangesloten gemeenten zijn  blij met de komst van Caroline Kos.

Samen met de IKJU-raad, de jeugdouderlingen van de vier kerken, gaat Caroline aan de slag om de clubs goed te laten draaien, het jaarlijkse kamp te organiseren en het werk van IKJU verder uit te breiden.

De Jeruzalemkerk is een van deelnemende kerken in het IKJU. Meer informatie vindt u op www.ikju.nl


Read more

Wijziging postadres Jeruzalemkerk

Posted by lodewijk, Category: Nieuws,

Op 1 maart 2019 wijzigt de adressering van de kerk en de wooneenheid. De kerk en de woning worden respectievelijk geadresseerd aan het Kouwerplantsoen IA (3571 LS) en Troosterhof 40 (3571 NC).


Read more
1 2 3