Nieuwe website Straatpastoraat

Posted by lodewijk, Category: Nieuws,

Het Straatpastoraat Utrecht maakt deel uit van het diaconaat van de Jeruzalemkerk, die zo de pastorale zorg aan dak-en/of thuislozen mogelijk maakt.

Om het werk van het Straatpastoraat nog explicieter en uitgebreider onder de aandacht te kunnen brengen is er nu een eigen website. www.straatpastoraatutrecht.nl.  We verwachten dat die eraan zal bijdragen dat het Straatpastoraat breder financieel gedragen zal gaan worden. Onder verwijzing naar deze website kunnen andere kerken en fondsen benaderd worden. En we hopen dat op deze wijze het Straatpastoraat Utrecht nog beter vindbaar zal zijn voor dak-en/of thuislozen, voor hulpverlenende instanties, voor kerken en voor iedereen die meer wil weten over het Utrechtse straatpastoraat.