Jeugdraad klaar voor 2017

Jeugdraad klaar voor 2017

Posted by Sandra, Category: Jeugd, Nieuws,

De jeugd heeft de toekomst, zeker ook in de Jeruzalemkerk! In nauwe samenwerking en verbondenheid met de kerkenraad is de jeugdraad met frisse energie en in nieuwe samenstelling gestart!

We gaan nadenken over en invulling geven aan jeugdbeleid. We gaan nieuwe dingen uitproberen, bijvoorbeeld een keer een dienst op een ander moment, of met een bekende of bijzondere spreker. We gaan vasthouden wat goed gaat, en onderzoeken wat er nodig is en blijft om dit goede te behouden. In het jeugdwerk willen we onze kinderen en jongeren laten voelen en ervaren wat het is om een kind van de Hemelse Vader te zijn. Hier staat en gaat de jeugdraad voor.

Wil je meedoen? Heb je vragen, opmerkingen of goede ideeën? Meld je bij Leonien of Sandra, of gebruik het algemene contactformulier op de website. Binnenkort volgt een aparte pagina van de jeugdraad waar alle activiteiten en nieuwtjes op gepubliceerd worden.