In de gemeente zijn er een aantal (bijbel)kringen actief met deelnemers van verschillende leeftijden. Deze komen op verschillende dagen door de week bij elkaar.

In seizoen 2017-2018 zijn de volgende kringen:

Crea-kring
Kwasten, naalden, potloden en wie weet wat meer…. Ontdek hoe inspirerend handwerk kan zijn en tot welke ontmoetingen dit kan leiden. Er zullen vier (maandag-)avonden zijn dit kerkelijk seizoen, in de herfst, voor de Kerst, voor Pasen en voor de zomer. In verband met de aanschaf van materialen vragen we een financiële bijdrage die per avond kan verschillen.

De eerste avond is maandag 2 oktober en begint half acht met koffie en thee, rond half tien ronden we af. Het is prettig als u zich uiterlijk één week (maandag 25 september) van te voren opgeeft bij Heleen Romeijn,

Theologische leeskring
Voor wie graag boeken leest die verdieping en nieuw perspectief geven op ‘vanzelfsprekendheden’ is er de theologische leeskring. Zo zijn er al boeken gelezen van Dietrich Bonhoeffer, Stefan Paas, Tom Wright, Thomas Halik en Erik Borgman. Het boek wat nu gelezen en besproken gaat worden is ‘Heilige strijd’ van Beatrice de Graaf.

Filmkring

Vorig kerkseizoen hebben we regelmatig een film gekeken over een Bijbelse persoon. En ook nu willen we weer in de thuisbioscoop van Jan en Angela films kijken die ons aan het denken zetten. Er komen twee filmavonden in het najaar en drie in het voorjaar. De organisatie is in handen van Angela, Ruth, Mariecke en Peter. De eerste filmavond is op vrijdag 6 oktober, de andere data zijn: za 18 nov, vrij 26 jan, za 17 mrt en vrij 26 mei.

Rariteitenkabinet
Een kring van en voor twijfelaars, zoekers, werkenden, gehuwden, doeners en denkers en liefhebbers van goede wijnen en bieren! Deze kring, die zichzelf Rariteitenkabinet noemt, komt tweewekelijks samen op de donderdagavond bij een van de kringleden. Wilt u een keer aansluiten, laat dat dan aan Annemarie Goosens weten.

Bijbelstudiekring
Vragend, zoekend, twijfelend, biddend, bijbel lezend/bestuderend, ontdekkend, elkaar op die manier bemoedigend. Soms zijn we maar met weinig, dan bidden we met elkaar. Soms steken we de handen uit de mouwen om op een andere manier iets voor anderen te betekenen. Soms lezen we samen een boek.
Eigenlijk is er geen naam voor onze kring. Tweewekelijks op donderdag. Meer info bij   Deborah Szatmári

Wijsheidkring
Wijsheid komt met de jaren en in deze kring zoeken we met elkaar naar de betekenis van Gods Woord voor het leven. De kring komt eens in de drie weken op dinsdagochtenden samen bij een van de kringleden. Meer info bij Bep Oostenbrink.

Food & Spices
Maandelijks op zondagavond vanaf 1 oktober. Lekker eten, een goed gesprek en doorpraten over geloven anno 2017. Ben jij tussen de 16 en 25 jaar en zoek je een plek om elkaar eens echt te spreken: van harte welkom!  Meer info bij Karin van Keulen.

Kringcoördinator is Annemarie Goosens