In de gemeente zijn er een aantal (bijbel)kringen actief met deelnemers van verschillende leeftijden. Deze komen op verschillende dagen door de week bij elkaar en de regelmaat van ontmoeten is ook verschillend. Er zijn ook af en toe themakringen, die zijn kortlopend. Iedere kring zoekt naar veilige manieren van ontmoeten, online, in de kerkzaal, in klein verband thuis.

Rariteitenkabinet
Een kring van en voor twijfelaars, zoekers, werkenden, gehuwden, doeners en denkers en liefhebbers van goede wijnen en bieren! Deze kring, die zichzelf Rariteitenkabinet noemt, komt tweewekelijks samen op de donderdagavond bij een van de kringleden. Wilt je een keer aansluiten, laat dat dan aan Annemarie Goosens weten.

Bijbelstudiekring

(Be)zin-kring

Wijsheidkring
Wijsheid komt met de jaren en in deze kring zoeken we met elkaar naar de betekenis van Gods Woord voor het leven. De kring komt eens in de drie weken op dinsdagochtenden samen bij een van de kringleden.

Voor meer informatie en interesse kun je terecht bij de kringcoördinator, dat is Annemarie Goosens. Gebruik hiervoor het contactformulier op de site.