In de gemeente zijn er een aantal (bijbel)kringen actief met deelnemers van verschillende leeftijden. Deze komen op verschillende dagen door de week bij elkaar.

 

Studiekring 2018 - 2019: theologie uit de marge
Theologie zou je kunnen omschrijven als de studie van het spreken over God. Lange tijd werd deze studie vooral beoefend door mensen die veel op elkaar lijken: ze waren man, wit, westers en
hoogopgeleid. Dat levert een beperkte theologie op, want wie je bent bepaalt in belangrijke mate hoe je naar de wereld (ook: naar geloof en God) kijkt. Wat je belangrijk vindt, wat je opvalt en wat
je juist niet opmerkt heeft alles te maken met hoe mensen jóu zien en welke mogelijkheden of beperkingen dit met zich meebrengt. In deze studiekring bespreken we vijf perspectieven op theologie, God en geloven ‘uit de marge’: theologie vanuit het perspectief van mensen van kleur, mensen met een beperking, LHBT-ers (mensen die lesbisch, homoseksueel, biseksueel of transgender zijn), mensen die dak- of thuisloos zijn, en vrouwen. 
Di 23/10/18: Laat mijn volk gaan -theologie van mensen van kleur
Di 13 november: Want dit is mijn lichaam - theologie en lichamelijke beperkingen/mogelijkheden
Di 15/1/19: Ecce Homo - theologie vanuit (LHB)T perspectief
Di 12/2/19: De Mensenzoon heeft nergens een plek –theologie van dak - of thuisloze mensen
Di 12/3/19: Houdt God van Vrouwen? – feministische theologie

Rariteitenkabinet
Een kring van en voor twijfelaars, zoekers, werkenden, gehuwden, doeners en denkers en liefhebbers van goede wijnen en bieren! Deze kring, die zichzelf Rariteitenkabinet noemt, komt tweewekelijks samen op de donderdagavond bij een van de kringleden. Wilt u een keer aansluiten, laat dat dan aan Annemarie Goosens weten.

Bijbelstudiekring - Thema Michah cursus.

D.m.v. de Micha cursus leren we samen hoe je 'goed en recht kan doen', dichtbij en ver weg. "Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de Heer van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God." De oproep van de profeet is duidelijk, maar toch is gerechtigheid voor veel mensen een vaag thema. Deze cursus helpt daarbij. Het
laat ons nadenken en aan de slag gaan aan de hand van een aantal actuele thema's. Dat zijn: genieten van genoeg, voeding en kleding, schepping, omgaan met geld en zorg voor elkaar.
We zouden deze cursus graag met jou/u willen doen.  Tweewekelijks op donderdag vanaf 18 oktober . Meer info bij   Deborah

Wijsheidkring
Wijsheid komt met de jaren en in deze kring zoeken we met elkaar naar de betekenis van Gods Woord voor het leven. De kring komt eens in de drie weken op dinsdagochtenden samen bij een van de kringleden. Meer info bij Bep Oostenbrink.

Food & Spices
Maandelijks op zondagavond vanaf 1 oktober. Lekker eten, een goed gesprek en doorpraten over geloven anno 2017. Ben jij tussen de 16 en 25 jaar en zoek je een plek om elkaar eens echt te spreken: van harte welkom!  Meer info bij Karin van Keulen.

Kringcoördinator is Annemarie Goosens