In de gemeente zijn er een aantal (bijbel)kringen actief met deelnemers van verschillende leeftijden. Deze komen op verschillende dagen door de week bij elkaar.

Rariteitenkabinet
Een kring van en voor twijfelaars, zoekers, werkenden, gehuwden, doeners en denkers en liefhebbers van goede wijnen en bieren! Deze kring, die zichzelf Rariteitenkabinet noemt, komt tweewekelijks samen op de donderdagavond bij een van de kringleden. Wilt u een keer aansluiten, laat dat dan aan Annemarie Goosens weten.

Bijbelstudiekring - Thema Michah cursus.

D.m.v. de Micha cursus leren we samen hoe je 'goed en recht kan doen', dichtbij en ver weg. "Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de Heer van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God." De oproep van de profeet is duidelijk, maar toch is gerechtigheid voor veel mensen een vaag thema. Deze cursus helpt daarbij. Het laat ons nadenken en aan de slag gaan aan de hand van een aantal actuele thema's. Dat zijn: genieten van genoeg, voeding en kleding, schepping, omgaan met geld en zorg voor elkaar. Tweewekelijks op donderdag.

Wijsheidkring
Wijsheid komt met de jaren en in deze kring zoeken we met elkaar naar de betekenis van Gods Woord voor het leven. De kring komt eens in de drie weken op dinsdagochtenden samen bij een van de kringleden. Meer info bij Bep Oostenbrink.

Food & Spices
Maandelijks op zondagavond vanaf 1 oktober. Lekker eten, een goed gesprek en doorpraten over geloven anno 2017. Ben jij tussen de 16 en 25 jaar en zoek je een plek om elkaar eens echt te spreken: van harte welkom!  Meer info bij Karin van Keulen.

Kringcoördinator is Annemarie Goosens