Agenda 

  There is no events added yet!

 

Nieuws

 • Corona update 16-12-2020

  Beste gemeenteleden, broers en zussen,


  Op 14 december werd door minister-president Rutte een harde lockdown afgekondigd, die in ieder geval tot 19 januari 2021 zal duren. Via deze brief willen we jullie informeren over wat dit te betekenen heeft voor onze diensten en voor ons gemeenteleven.

  Tijdens een ingelast overleg heeft de kerkenraad vandaag besloten om per direct weer over te gaan op online diensten, zoals we dit ook deden tijdens de eerste lockdown. Vanaf komende zondag, 20 december, zijn de diensten dus uitsluitend te volgen via de livestream. Wel behouden we het kindermoment tijdens de dienst en de schriftlezing door een van de gemeenteleden.

  Dit is een verdrietig besluit, juist omdat we de feestdagen tegemoetzien. Wat hadden we elkaar graag met Kerst willen ontmoeten om de ander er aan te herinneren dat met Christus het Licht in de wereld is gekomen! En wat hadden we elkaar graag ontmoet op Oudjaarsavond, om de ander er aan te herinneren dat onze God de God van het verleden, heden en de toekomst is.

  We weten dat het officieel is toegestaan om met dertig mensen samen te komen voor religieuze bijeenkomsten. Toch denken we dat dit een wijs besluit is. De uitzondering die de overheid voor kerken maakt hangt samen met de vrijheid van godsdienst. Deze geeft de kerken eigen zeggenschap over hun bijeenkomsten. Alleen: het coronavirus trekt zich van die vrijheid weinig aan. Het aantal besmettingen loopt nog steeds op en dit kan ook in ons kerkgebouw gebeuren. Het is op dit moment belangrijk om het aantal reisbewegingen en contactmomenten zo veel mogelijk te beperken. Op die manier kunnen we voor elkaar zorgen, juist door elkaar even zo min mogelijk fysiek te ontmoeten.

  Als Jeruzalemkerk staan we niet alleen in ons besluit. Ook veel andere gemeenten houden voorlopig alleen online diensten. Zo kunnen we als kerken aan de samenleving laten zien dat we ons steentje bijdragen aan het bedwingen van het virus. Na een aantal stappen vooruit, doen we nu dus weer een stapje terug. En we weten niet hoe lang het nog gaat duren. We begrijpen dat dit moeilijk kan zijn.


  Gelukkig zijn er ook dingen die wel kunnen. Zo blijft pastoraal bezoek mogelijk. Dat kan thuis, maar liever nog in de kerk. We willen iedereen van harte uitnodigen om vrijmoedig contact te zoeken met Koos, Hanny, Janneke of een pastorale ouderling (Zie Chrch app voor contactgegevens). En ook kunnen we naar elkaar blijven omzien. We willen jullie vragen om dit te blijven doen: door een kaartje te sturen, een belletje te plegen, samen te wandelen, of te zwaaien als je langsfietst. Blijf mooie liedjes, teksten en columns delen in de Whatsapp groep en draag elkaar op aan God. Laten we proberen om deze weken samen en met God tot een zo goed mogelijke tijd te maken.

  We willen graag afsluiten met Jozua 1: “Ik gebied je dus: wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de HEER, je God, staat je bij.”
  Met een warme groet namens de kerkenraad

 • Nieuwe website Straatpastoraat

  Het Straatpastoraat Utrecht maakt deel uit van het diaconaat van de Jeruzalemkerk, die zo de pastorale zorg aan dak-en/of thuislozen mogelijk maakt.

  Om het werk van het Straatpastoraat nog explicieter en uitgebreider onder de aandacht te kunnen brengen is er nu een eigen website. www.straatpastoraatutrecht.nl.  We verwachten dat die eraan zal bijdragen dat het Straatpastoraat breder financieel gedragen zal gaan worden. Onder verwijzing naar deze website kunnen andere kerken en fondsen benaderd worden. En we hopen dat op deze wijze het Straatpastoraat Utrecht nog beter vindbaar zal zijn voor dak-en/of thuislozen, voor hulpverlenende instanties, voor kerken en voor iedereen die meer wil weten over het Utrechtse straatpastoraat.

 • Coronavirus

  In verband met het Coronavirus kunnen we de komende tijd minder kerkgangers ontvangen in de Jeruzalemkerk. Mocht u wel aanwezig willen zijn kan u zich aanmelden via onze registratiesite

  Er is wel altijd de mogelijkheid om thuis vieringen te houden door de online kerkdienst te volgen.

  Naar de online vieringen.

  Deze maatregelen gelden in ieder geval tot 1 november 2020.

1 2 3 4 5 6 8

 

Welkom

 

Welkom bij de Nederlands Gereformeerde Jeruzalemkerk.

Wij zijn een gemeenschap van christenen die in leven en geloven Jezus willen volgen. Hij staat aan de basis van ons gemeente-zijn. We willen leven in liefde tot God en tot elkaar en zoeken wegen om op een eigentijdse manier christen te zijn. In wijsheid en zonder veroordeling, in trouw en verantwoordelijkheid en verlangend naar de leiding van de Heilige Geest. Op deze website vindt u informatie over wie we zijn en wat we geloven.