Agenda 

  There is no events added yet!

 

Nieuws

 • Nieuwe website Straatpastoraat

  Het Straatpastoraat Utrecht maakt deel uit van het diaconaat van de Jeruzalemkerk, die zo de pastorale zorg aan dak-en/of thuislozen mogelijk maakt.

  Om het werk van het Straatpastoraat nog explicieter en uitgebreider onder de aandacht te kunnen brengen is er nu een eigen website. www.straatpastoraatutrecht.nl.  We verwachten dat die eraan zal bijdragen dat het Straatpastoraat breder financieel gedragen zal gaan worden. Onder verwijzing naar deze website kunnen andere kerken en fondsen benaderd worden. En we hopen dat op deze wijze het Straatpastoraat Utrecht nog beter vindbaar zal zijn voor dak-en/of thuislozen, voor hulpverlenende instanties, voor kerken en voor iedereen die meer wil weten over het Utrechtse straatpastoraat.

 • Coronavirus

  In verband met het Coronavirus kunnen we de komende tijd minder kerkgangers ontvangen in de Jeruzalemkerk. Mocht u wel aanwezig willen zijn kan u zich aanmelden via onze registratiesite

  Er is wel altijd de mogelijkheid om thuis vieringen te houden door de online kerkdienst te volgen.

  Naar de online vieringen.

  Deze maatregelen gelden in ieder geval tot 1 november 2020.

 • Mensen van de weg

  Iedereen is op zoek. Waar kom ik vandaan? Welke keuzes maak ik? Hoe reageer ik op verlies? Hoe maak ik mijn omgeving mooier? Iedereen gaat hier op z’n eigen manier mee om.

  In 'Mensen van de weg' onderzoek je in zes avonden elke avond een andere herkenbare levensvraag. Veel mensen vinden hierbij inspiratie in de weg die Jezus ging. Hoe leefde hij en welke keuzes maakte hij. Wat dreef hem? Hoe maakte hij verschil?

  'Mensen van de weg' is niet discussiëren over ideeën maar samen onderzoeken en leren. Het is een open zoektocht waarbij je mag proeven, geven en meenemen wat waardevol voor jou is. Ben je benieuwd of Jezus’ levensweg ook jou kan inspireren? Als je dat wel eens overweegt, dan is 'Mensen van de weg' echt iets voor jou.

  Locatie: Het Wevehuis, Wevelaan 4, 3571 XS Utrecht,  http://www.wevehuis.nl/
  Data: 6 en 20 februari, 5 en 19 maart, 2 en 16 april 2020.
  Tijd: 18:45 eten; 21:30 Afsluiting
  Kosten: gratis werkboek, vrijwillige bijdrage € 2,50 voor eten
  Deelnemers: minimaal 4, maximaal 12 mensen
  Gespreksleiders (roulerend): Koos Jonker, Cors Visser, Gene Hodgson

  Naar meer informatie en het aanmeldformulier

1 2 3 4 5 6 7

 

Welkom

 

Welkom bij de Nederlands Gereformeerde Jeruzalemkerk.

Wij zijn een gemeenschap van christenen die in leven en geloven Jezus willen volgen. Hij staat aan de basis van ons gemeente-zijn. We willen leven in liefde tot God en tot elkaar en zoeken wegen om op een eigentijdse manier christen te zijn. In wijsheid en zonder veroordeling, in trouw en verantwoordelijkheid en verlangend naar de leiding van de Heilige Geest. Op deze website vindt u informatie over wie we zijn en wat we geloven.